Annonse

Solid 1. halvår for byhotellene

Selv om juni isolert sett bød på mye nedgang, kan de norske byhotellene se tilbake på et første halvår som er nesten på høyde med toppårene. For Bergen (bildet) er det allerede ”all time high”, ifølge tall fra STR Global.

 HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting 

 Som det går frem av junitabellen, hadde hotellene i Bergen en nedgang i RevPAR (*se definisjon i bunnen) på 6,3 %. Til tross for dette, endte byens hoteller opp på  rekordnivå for årets seks første måneder sett under ett. NOK 631 er NOK 12 over forrige toppnotering som var i 2009. I forhold til 2007, som er regnet som er meget godt hotellår i de norske storbyene, er økningen på solide NOK 92.

Et interessant trekk med Bergen er at etterspørselen de siste 5 årene primært har vært svakt fallende. Men med lite kapasitetsøkning og ”tøff” prissetting, har man altså klart å opprettholde en solid RevPAR. Og nå altså til et historisk toppnivå for første halvår. En snittpris på NOK 968 er det høyeste 1. halvårsnivået som er oppnådd i Bergen, dog knepent foran 2009-snittet.

Ifølge STR Globals tall har rombelegget har vært stabilt i første halvår de siste fem årene, og har variert mellom 66,4 % (2007) til 63,8 (2010). Hittil iår er belegget 65,2 %.

 Nå er det riktignok bare seks måneder som er klare i statistikken for iår. I tillegg til at seks måneder i seg selv gir et langt mindre statistikkgrunnlag enn 12, har nettopp disse første månedene i snitt et noe lavere volum enn de seks siste. Mye kan derfor endre seg resten av året. Men en meget god indikasjon gir de.

 Også i Stavanger peker pilene i rett retning. Her er det riktignok et lite stykke opp fra RevPAR for 1.halvår iår (NOK 712) til toppnivået i 2008 (NOK 747), men man er allerede godt foran nivåene i 2007, 2009 og 2010. Også her har man klart å holde gode priser, og årets snittpris på NOK 1.063 er bare NOK 1 under toppnoteringen fra 2008. Stavanger er den eneste norske byen som har bokført en snittpris på over tusenlappen, og er langt foran nummer 2 (Bergen).

 Flere helligdager enn vanlig havnet på juni måned iår, og for hotellene i Oslo med omegn ble juni dessuten preget av at Nor Shipping ble lagt til mai. Resultatet ble et massivt RevPAR-fall, se junitabellen.

Utviklingen de siste fem årene preges av en stor økning i kapasiteten. Etterspørselen har ”hengt etter” og dette har medført et stort fall i rombelegget. Ser man på 1. halvår for perioden 2007 til 2010, har kapasitetsutnyttelsen i Oslo falt fra 68,8 til 58,8 %. Iår har den økt til 62,2 %. Fra 2008 har prisene falt jevnt, så også fra første halvår ifjor til første halvår iår. RevPAR hittil iår (NOK 594) er langt bak toppåret 2008 (NOK 675).

Her må det raskt tillegges at Oslo i denne STR Global-statistikken er ”stor-Oslo” med bl.a. Ullensaker kommune (Gardermoen). Hotellene på og rundt flyplassen trekker snittet ned kraftig, ikke minst beleggsmessig.

 Tromsø har den beste juni-utviklingen av de fem største norske hotellbyene, og hittil iår er  tallene lovende. Årets første seks måneder gir en RevPAR på NOK 570, som er det nest høyeste, historisk sett.

 Trondheim har blitt tilført betydelig romkapasitet de siste årene, og er med 62,4 % belegg de første seks månedene iår et stykke under toppnoteringen 67,3 (2008). Første halvår iår er RevPAR historiens nest høyeste, men dog 13,5 % under nivået i toppåret (2008).

  Både i Stavanger og Trondheim er det flere hotellprosjekter i emning, og i et investeringsperspektiv er det interessant å se hvor store forskjeller det er i oppnådd RevPAR mellom hotellene i de to byene. Hittil iår har Stavanger en RevPAR som er 36 % høyere enn i Trondheim. Et tankekors for hotellinvestorer?

 * RevPAR gir en viktig indikasjon på hotellenes muligheter for lønnsom drift. RevPAR (Revenue per available room) fremkommer ved at man multipliserer snittprisene (losjiomsetning per solgte rom) med belegget (belagte rom i prosent av tilgjengelige rom).

 Merk at både snittpriser og belegg er uttrykt i nominelle verdier i denne artikkelen.

 Alle de store kjedene har rapportert statistikk til STR Global t.o.m. juni måned.

 Billedtekst: 

 Bergen har rekordtall i første halvår.

Foto: CH/www.visitnorway.com
2011 akkumulert (januar - juni)
 
Rombelegg
Gjennomsnitt rompris***
RevPAR
Akk. Jan.-Jun.2011
Akk. Jan.-Jun.2010
Endring i %
Akk. Jan.-Jun.2011
Akk. Jan.-Jun.2010
Endringi %
Akk. Jan.-Jun.2011
Akk. Jan.-Jun.2010
Endringi %
Bergen
65,2 
64,6 
1,1 
967,83 
939,82 
3,0 
631,33 
606,69 
4,1 
Oslo**
62,2 
60,2
3,3
955,16
974,46
-2,0
593,85
586,63
1,2
Stavanger *
67,0
63,6
4,3
1 062,69
1 055,94
0,9
712,23
671,14
5,2
Tromsø
66,1
63,0
4,9
862,44
857,03
0,6
569,94
540,03
5,5
Trondheim
62,4
58,8
6,1
856,40
837,60
2,2
534,01
492,18
8,5

Kilde: STR Global        (***) Eks. MVA og frokost    (**) Inkl. bl.a. Gardermoen    (*) Inkl. Sandnes og Sola
Juni
 
Rombelegg
Gjennomsnitt rompris***
RevPAR
Jun. 2011
Jun. 2010
Endring i %
Jun. 2011
Jun. 2010
Endringi %
Jun. 2011
Jun. 2010
Endringi %
Bergen
85,4
92,7
-7,9
1 076,74
1 057,90
1,8
919,01
980,28
-6,3
Oslo**
70,7
77,2
-8,4
886,12
1 031,20
-14,1
626,89
796,31
-21,3
Stavanger *
75,9
81,0
-6,3
1 031,76
1 040,61
-0,9
783,22
843,29
-7,1
Tromsø
82,6
78,3
5,4
948,80
918,12
3,3
783,68
719,20
9,0
Trondheim
73,0
75,5
-3,3
844,70
840,45
0,5
616,79
634,60
-2,8

Kilde: STR Global        (***) Eks. MVA og frokost    (**) Inkl. bl.a. Gardermoen    (*) Inkl. Sandnes og Sola

Annonse
Annonse
Annonse