Annonse

Statsbudsjettet: nye tips-regler - servitørene blir taperne

Regjeringen vil pålegge arbeidsgivere plikt til å innrapportere tips. De vil også måtte foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for tips på samme måte som for ordinær lønn.

Tips er skattepliktig etter dagens regler også, men i praksis blir den ikke skattlagt. Det skyldes at arbeidsgiverne ikke har plikt til å innrapportere tipsen de ansatte mottar.

– Ved å behandle tips som annen lønn, får vi et mer moderne og ryddigere arbeidsliv, og vi styrker arbeidstakernes rettigheter, sier finansminister  Siv Jensen (bildet).

Innføring av nye rutiner for innrapportering, vil ha noen praktiske konsekvenser for arbeidsgiverne, men fra nyttår blir det innført nye bokføringsregler som gjør at arbeidsgiver uansett må holde oversikt over mottatt tips. Regjeringen mener derfor at det er et godt tidspunkt for endring.

– Når tips blir innrapportert av arbeidsgiver, bidrar vi også til likebehandling av lønn mellom ulike bransjer. Dessuten blir det enklere for den enkelte arbeidstaker å etterleve skatteplikten. Regjeringen mener arbeidstakerne bør få samme rettigheter til sykepenger og pensjon fra folketrygden uavhengig av om de får betalt i form av tips eller ordinær lønn. Derfor foreslår vi å endre skattereglene for tips, sier finansminister Siv Jensen.

- Finansminister Siv Jensen mener forslaget vil styrke arbeidstakernes rettigheter. Joda, alle kan nok være enige i at dette høres fornuftig ut. Det er likevel ikke styrkede arbeidsrettigheter som kommer til å bli konsekvensene av dette forslaget, sier Ole Warberg, president i NHO Reiseliv.

- De som kjenner restaurantbransjen, vet at ingen spisesteder klarer å dekke utgiftene kravet medfører uten å ta en god jafs av tipsen. En stor overvekt av serveringssteder opererer med svært små marginer. De tåler ikke økte utgifter, og de kan heller ikke øke prisene. For øker de prisene, mister de gjestene. Forbrukerne er ikke villige til å betale enda mer enn de allerede gjør for «verdens dyreste halvliter».

Forslaget tvinger arbeidsgiver til å ta av tipsen for å dekke inn administrasjonskostnadene som følger med å måtte innrapportere tips, i tillegg til arbeidsgiveravgift, pensjon og feriepenger. Et annet scenario er at arbeidsgiver rett og slett fjerner tipsen helt fordi det blir for dyrt og tidkrevende å håndtere. De ansatte står igjen som taperne, og får mindre å rutte med, sier Ole Warberg, president i NHO Reiseliv.

Foto: Rune Kongsro

Annonse
Annonse
Annonse