Annonse

Statsministeren bekymret for fremtidens arbeidsliv med airbnb og uber


– Uber og Airbnb og andre tjenester er kommet for å bli, men vi har en jobb foran oss når det gjelder reguleringer. Det er flere utfordringer. Skatt er en utfordring som kan løses. Her snakker vi om digitale transaksjoner som det er mulig å følge. Du finner alltid måter å skattlegge på, og det er klare skattegrenser for utleie av del av bolig eller av sommerbolig, sier statsminister Erna Solberg til VG.

– Jeg er mer bekymret over en annen side av delingsøkonomien, og det er hva slags arbeidsliv vi får. Uber og Airbnb er bare begynnelsen. Vi vil se slike tjenester i stadig flere sektorer: Vi risikerer utvikling av et arbeidsliv hvor stadig flere er «løsmedarbeidere» i globale selskaper.

Statsministeren sier at delingsøkonomien gir store utfordringer knyttet til eksempelvis arbeidsmiljøloven, som fordrer at det finnes en arbeidsgiver- og arbeidstagerside. Det vil gjøre at stadig færre kommer til å ha faste jobber. Hva med pensjonsrettigheter og andre slike forhold? Det synes jeg er den mest alvorlige siden ved dette, som utfordrer oss. Min største bekymring ligger der, sier hun.

– Vi er positive til disse tjenestene fordi de gir konkurranse og presser prisene til fordel for forbrukerne. Og det er ikke slik at drosjene eller hotellene vil forsvinne. De nye delingstjenestene gjør at nye næringer får konkurranse. Det må vi være positive til.

– NHO sier rundt tyve prosent av hotellovernattingene i Bergen nå skjer privat, i stor grad via Airbnb. Hva tenker du om det?

– Det er en ny konkurranse de og vi må leve med, og som jeg tror de vil klare. Jeg tror reiselivsnæringen vinner på at det blir et større mangfold: Det er dyrt å bo på hotell og mange utlendinger finner nå rimelige alternativer, som gjør at de kommer til Norge, sier statsminister Solberg.

Annonse
Annonse
Annonse