Annonse

Stjerneskiltene snart klare til opphenging


Det nye skiltet til NA

De første plakettene med stjerner vil bli hengt opp på norske hoteller i månedsskiftet februar/mars. Norsk Akkreditering, som skal drifte klassifiseringen, er nå i innspurtsfasen med prosjektet. - I Norsk Akkreditering arbeides det nå intenst med å etablere ordningen med stjernemerking av hoteller. De første hotellene får stjerner i månedsskiftet februar/mars. Hvilke hoteller som blir de første med stjerner er ikke bestemt, men prosessen er godt igang, sier adm.dir. Geir Samuelsen i Norsk Akkreditering (bildet).

- Fagrådet, et bredt sammensatt råd med bransjefolk, som skal være bindeledd med bransjen, er under etablering. Skiltene er under produksjon og det kommer en egen nettside med informasjon om hotellklassifiseringen, denne skal være klar til bruk i januar, sier Geir Samuelsen.

Driftsenheten for systemet skal i 2012 bestå av prosjektleder og to andre ansatte. Anita Blomberg-Nygård er ansatt som prosjektleder, hun kommer fra stillingen som regiondirektør Vest-Norge i Thon Hotels.

I første omgang vil hotellene selv bruke klassifiseringsverktøyet for å regne ut poeng, som så blir omsatt i stjerner. Etterhvert vil Norsk Klassifiserings folk komme på besøk for å sjekke at alt stemmer.

 

Les hele artikkelen i desemberutgaven av HRR. 

Annonse
Annonse
Annonse