Annonse

Stor interesse for workshopen travelmatch 2012

TravelMatch finner sted for første gang den 1. mars i Oslo Spektrum, og interessen for
arrangementet er svært stor. – Interessen fra utenlandske aktører/selgere overgår allerede våre forventninger, sier prosjektleder Arne Sundt-Bjerck. – Vi mente at vi var ganske ambisiøse da vi satte oss et mål om 80 deltagere som representerte utenlandske aktører og reiselivsprodukter. Imidlertid har vi for lengst passert 100 bord på workshopen, noen av dem også med flere samarbeidspartnere ved samme bord, slik at det reelle antallet virksomheter faktisk er enda høyere. Og enda er det noen dager igjen før fristen for registrering av selgere utløper.

TravelMatch og Meeting Point

Det er ikke tilfeldig at TravelMatch er lagt til den 1. mars, dagen før Reiseliv 2012 åpner på Norges Varemesse, Lillestrøm. TravelMatch er en profesjonell B2B workshop basert på forhåndsavtalte møter. Prosjektet er utviklet og drives i regi av flere sentale aktører i fellesskap; ANTOR, Discover America, PATA, Norges Varemesse og Virke Reiseliv. Arne Sundt-Bjerck fungerer som prosjektleder.
TravelMatch inngår som en integrert del av Norges Varemesse og Reiseliv´s nye satsing, Meeting Point. Foruten workshopen TravelMatch, er Meeting Point en konferanse med internasjonale og norske foredrag i store og mindre grupper. Tilsammen innebærer dette kompetanseheving og nettverksbygging i nye former og nye omgivelser, samlet på ett sted; Oslo Spektrum. Kvelden byr på et felles sosialt nettverksarrangement, Meeting Point Night.

Bredt spekter av tilbud og aktører

Et bredt spekter av reiselivsprodukter er representert på TravelMatch, med aktører fra mer enn 100 virksomheter og vel 30 land, som tilsammen representerer et enda større antall land og reisemål. Både Europa, Asia, Afrika, Nord- og Syd-Amerika er representert blant selgerne. Disse omfatter nasjonale og lokale turistkontorer, incoming agenter, hoteller og hotellkjeder, flyselskaper m.m..
Foruten generelle aktører med et bredt spekter av tilbud, finnes det også et antall nisjeaktører innen aktivitetsferier, spa og helsereiser, MICE-produkter etc.. Det innebærer at det vil være interessante partnere for de fleste norske og skandinaviske aktører innen produksjon, distribusjon og salg av
reiselivstjenester, samt for profesjonelle brukere av disse tjenestene.

Norske/skandinaviske kjøpere må registrere seg snarest

For alle kjøpere, produsenter og distributører av reiselivstjenester er dette en helt unik mulighet for å treffe og knytte kontakt med en rekke aktører fra ulike land og reisemål! Medarbeidere knyttet til reisebyråer, turoperatører, incentive-selskaper, kongress- og konferansearrangører, eventselskaper etc. er naturlige deltagere på arrangementet. Dette gjelder selvsagt særlig norske aktører, men også deltagere fra andre skandinaviske land er velkomne til å delta. Det samme gjelder profesjonelle kjøpere i bedrifter og organisasjoner. Det som er svært viktig, er at disse registrerer seg som kjøpere på www.travelmatch.no så snart som mulig, fordi databasen åpnes for møtebooking mot slutten av januar, og da er det bare de som er registret som får tilsendt innloggingsinformasjon for å kunne gjøre avtaler. Og de som er registrert fra starten av, vil selvsagt være de som har størst mulighet for å få de avtalene de ønsker! Totalt vil det være 16 møtesekvenser a 15 minutter hver, selv om også  pauser og nettverksarrangementer gir rom for faglige og forretningsmessige samtaler.

 

Annonse
Annonse
Annonse