Annonse

Stor konkursfrykt i reiselivsbedriftene

Flere enn 6 av 10 reiselivsbedrifter i NHO Reiselivs undersøkelse, mener det er en reel risiko for at de går konkurs som følge av coronasituasjonen.

En undersøkelse gjennomført 26. og 27. mars blant NHO Reiselivs medlemmer, viser at majoriteten av landets reiselivsbedrifter står på randen av konkurs.

Undersøkelsen viser at 9 av 10 reiselivsbedrifter har permittert ansatte. 78 prosent har permittert mellom 76 - 100 prosent av sine ansatte. Andelen permitterte i reiselivet er betraktelig høyere enn gjennomsnittet blant NHOs medlemmer, der 56 prosent svarer at de har permittert ansatte.

65 prosent mangler penger til å betale regninger som forfaller snart. 63 prosent vurderer at det er reel risiko for at bedriften går konkurs som følge av coronasituasjonen – en betraktelig høyere andel enn gjennomsnittet blant NHOs medlemmer, der 32 prosent frykter konkurs.

Servering har høyest andel permitterte

Serveringsbedriftene har høyest antall permitterte med 9 av 10 bedrifter som har permittert 76-100 prosent av sine ansatte. Det er også servering og uteliv som har de største utfordringene med å betale regninger fremover. 72 prosent svarer at de har problemer med å betale regningene som forfaller snart.

− Undersøkelsen bekrefter at reiseliv er den næringen som er hardest rammet av coronasituasjonen. Flere enn 6 av 10 reiselivsbedrifter sier det er reel risiko for at bedriften går konkurs. Det er dobbelt så høy andel som gjennomsnittet i næringslivet forøvrig. Kompensasjonsordningen må omfatte alle reiselivsbedrifter som har fått store begrensninger i driften som følge av corona-tiltakene, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Annonse
Annonse
Annonse