Annonse
Astrid Bergmål, leder for Virke Reiseliv.

- Svært bekymret for hva som skjer i januar

- Mange av reisebransjebedriftene har ikke hatt inntekter, og iallfall ikke tjent penger siden mars. For de som har fått hjelp gjennom støtteordningene har det vært kjærkomment, men det er klart at det aller meste av regningen har bedriftene måttet ta selv. Mange har tært på egenkapitalen og den er nå stekt tappet, for manges vedkommende. Vi er svært bekymret for hva som skjer i januar, det er en måned der mange regninger forfaller, både for foregående kvartal og for første kvartal 2021. Mange er også bekymret for hva som skjer i mars når permitteringsordningen opphører, hvis det ikke er blitt mer aktivitet. Selv om det er tungt, er bransjen nå mer håpefull enn på lenge, nyhetene om vaksiner gjør at man håper det blir en restart av reiselivet i 2021. Nå handler det om å komme over den siste kneiken, og å forberede seg på at det kan åpnes for aktivitet igjen, selv om det vil ta lang tid før man er tilbake på 2019-nivå, har vi tro på at 2021 blir året vi reiser, sier Astrid Bergmål, leder for Virke Reiseliv.

- Mange reiselivsbedrifter hadde før corona relativt god økonomi, de er profesjonelle aktører og har vært flinke, slik at de har hatt ”penger på bok”, som de kunne tære på. Men det er en grense for hvor lenge du kan holde det gående uten å tjene penger, så vi er bekymret for at det skal ta for lang tid å komme i gang igjen og at det er for tidlig å avslutte permitteringsperioden i mars. Det er mange forhold som gjør at vi kan få mange konkurser i 2021, men vi håper myndighetene tar dette innover seg og vil gi drahjelp i en lengre periode enn det som er planlagt, og at kontantstøtteordningen går lengre enn til februar. Virke har bedt om 1 milliard til restart av reiselivet, det vil si en runde tre av omstillingsordningen som forvaltes av Innovasjon Norge, der reiselivsbedrifter kan søke om midler til prosjekter. Frem til nå har ordningen hatt fokus på omstilling. Fremover bør disse midlene rettes mer inn på hjelp til restart.

Vi synes også det er viktig at Norge legger seg på linje med EU når det gjelder smittevernrestriksjoner, slik at vi har de samme definisjonene på røde og grønne land. Det er viktig både for norsk reiseliv som skal ha gjester fra andre land, og for de som legger opp reiser til utlandet. Når EU nå skiller mellom regioner, istedenfor hele land, bør vi følge det. Hvis for eksempel Kanariøyene har god kontroll på smitten, mens det ser annerledes ut i andre spanske regioner, må norske myndigheter også kunne skille de forskjellige regionene når de gir reiseråd.

Vi må også trekke lærdom av det som gjøres i andre land, for eksempel Hellas, som har vært svært aktive med å legge tilrette for trygg turisme, de har bl.a. utviklet en egen app som gir svar på det meste turister lurer på om smittevern. Målet må være at vi legger tilrette for mest mulig aktivitet, så lenge det er trygt. Det kan ikke være slik at vi dropper alt, for sikkerhets skyld, sier Bergmål.

Rikspolitikerne har fått øynene opp for verdien av reiselivet

- Vi har drevet et omfattende politisk arbeid for å få på plass ordninger som treffer reiselivet, og som gjør at våre medlemmer kan komme seg gjennom denne vanskelige perioden. Vi er stolte over at vi har fått en rekke gjennomslag.

Ordførere og andre lokalpolitikere rundt omkring i landet, har lenge forstått verdien av reiselivet. Nasjonalt har det ikke vært det samme fokuset og det har vært vanskelig å få reiselivet opp på agendaen hos storting og regjering. Corona-krisen har bidratt til at mange flere rikspolitikere har fått opp øynene for verdien av reiselivet. Fordi bevisstheten ikke var der fra før, tror jeg vi har måttet jobbe ekstra hardt for å bli lyttet til. Det har ikke kommet av seg selv. Jeg håper at når pandemien er over, så vil vi ha rikspolitikere som i større grad ser viktigheten av reiselivet og skjønner at dette er en næring vi skal leve av lenge, og at så lenge rammebetingelsene er gode, er potensialet kjempestort.

Markedet vil ta seg opp igjen, spørsmålet er hvor lang tid det vil ta og hvor mange reiselivsbedrifter som har overlevd, når markedet kommer tilbake for fullt. De landene som greier å hjelpe sine reiselivsbedrifter gjennom denne krisen, vil ha en stor konkurransefordel når det åpnes for reising igjen. De naturgitte fordelene har Norge allerede, mer enn de fleste andre land, avslutter Astrid Bergmål i Virke Reiseliv.

Les hele artikkelen i desemberutgaven av HRR

Annonse
Annonse
Annonse