Annonse
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har på sin side vært mer frempå gjennom å foreslå blant annet en forpliktende plan med tiltak for reiselivet, skriver Astrid Bergmål. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Synspunkt
Synspunkt

Hvor blir det av valgløftene til reiselivet?

Astrid Bergmål er leder i Virke Reiseliv.

SYNSPUNKT. I mai la Innovasjon Norge frem en reiselivsstrategi som bestod av 23 konkrete forslag til tiltak som vil bidra til å løfte norsk reiselivsnæring. Vi i Virke hadde håpet regjeringen gikk inn i valgkampen med løfter om å gjennomføre forslagene, men i stedet ser det ut til at strategien er lagt i skuffen.

For siden mai har vi hørt lite om hva regjeringen planlegger å gjøre med de konkrete forslagene, med et par unntak.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har på sin side vært mer frempå gjennom å foreslå blant annet en forpliktende plan med tiltak for reiselivet. Og enda mer konkret, de har foreslått å igangsette REIS21, et av de mest omfattende tiltakene Innovasjon Norge foreslår i sin strategi.

REIS21 vil være en satsning for langsiktig utvikling og omstilling, som vil styrke kunnskapsutvikling og innovasjon i alle bransjene i reiselivet. En satsning tilsvarende den industrien har hatt med sitt «Prosess21».

Regjeringspartiene stemte ned begge disse forslagene i Stortinget og har heller ikke sagt noe om hva som er deres egen plan for å følge opp de 23 punktene som foreslås i strategien. Det bekymrer oss at Iselin Nybø svarte følgende til Stortinget 2. juli: «Regjeringen er i gang med å vurdere hvordan vi skal følge opp strategien og de ulike tiltakene.» Smak litt på ordenene «i gang med å vurdere». Det lukter skuff lang vei. Særlig fordi denne regjeringen kun har uker igjen av sin regjeringsperiode.

Uansett hvem som vinner valget håper vi at de som leder reiselivspolitikken fremover ser hvilke enorme muligheter som ligger i å satse på fremtidsnæringen reiseliv.

Man kan kanskje unnskylde regjeringen med at det har vært nok annet å ta tak i. Fortsatt handler det først å fremst om å overleve for en rekke reiselivsaktører. Krisen er langt fra over for alle, til tross for at mange aktører i Norge opplevde gode besøkstall i juli. Regjeringen har fortsatt en pandemi å håndtere. Samtidig er det valgkamp og om det er én gang partiene bør kunne fortelle hvordan de vi bygge opp reiselivet etter pandemien, hva som er deres ambisjoner og hva de mener er de beste konkrete løsningene for å løfte reiselivet, så er det nå.

Til tross for mangelen på valgkampløfter om å gjennomføre strategien fra regjeringspartienes side, så er det likevel håp. Fordi forslagene er gode, fordi hele reiselivet slutter opp om forslagene, fordi næringen har potensial for å øke sin eksportverdi og også har et stort potensial for å skape flere jobber i hele landet. Forslagene i strategien er en gavepakke til enhver politiker som ønsker å legge til rette for at det kan skapes flere arbeidsplasser i landet vårt.

I 2019 tilsvarte sysselsettingen fra reiselivet 171.200 årsverk, det vil si 7,1 prosent av all sysselsetting i Norge. Målet til Innovasjon Norge er å øke antallet reiselivsrelaterte jobber innen 2030 med 25 prosent. Det tilsvarer over 40.000 nye jobber. I 2019 hadde reiselivet en eksportverdi på 59 milliarder kroner. Målet er å økte eksportverdien med 20 milliarder kroner innen 2030, og tilsvarende fra det innenlandske konsumet. Disse målene deler vi i Virke. Og vi forventer at landets politikere fremover vil tilrettelegge for at de kan nås.  

Blir Jonas Gahr Støre statsminister i høst kan han trygt lene seg på forslagene til tiltak i strategien. Har Erna Solberg og Iselin Nybø planer om å fortsette å styre reiselivspolitikken fremover, bør de i det minste klare å være tydelige på om de vil følge opp forslagene i strategien før vi alle skal stemme.

Uansett hvem som vinner valget håper vi at de som leder reiselivspolitikken fremover ser hvilke enorme muligheter som ligger i å satse på fremtidsnæringen reiseliv. 

 

Vil du skrive synspunkt for oss? Send til red@reiseliv1.no.

Annonse
Annonse
Annonse