Annonse
Foto: martin-dm / iStock
Synspunkt
Synspunkt

Rekruttering til reiselivet er vår viktigste oppgave fremover

Mona J. Saab er president i NHO Reiseliv-

SYNSPUNKT. Det er fantastisk å se at mange har hatt godt med besøk i sommer, og at noen til og med opplever en vekst sammenlignet med i fjor. Det unner jeg virkelig alle reiselivsbedriftene som har hatt det utrolig tøft under koronakrisen. Vi er ikke tilbake til normalen ennå, men det går i riktig retning.

Det er fortsatt tøft for de bedriftene som lever av utenlandske turister, som vanligvis utgjør én tredjedel av markedet. Jeg er særlig bekymret for sensommeren og høsten, da de fleste nordmenn er ferdige med ferien og utenlandske turister vanligvis inntar landet. Videre har konferansehoteller i storbyer som Oslo og Bergen lite glede av årets sommersesong. Serveringssteder og nattklubber lider fortsatt under regler om bordservering, krav til avstand, antallsbegrensning og begrensede innslipps-tider.

Jeg er overbevist om at norsk reiseliv skal reise seg igjen etter pandemien, og at vi skal ta tilbake vår posisjon som en viktig fremtidsnæring. For det er vi som er jobbskaperen fra lengst i nord på Svalbard, til lengst sør på Lindesnes. Fra de største byene til de tynnest befolkede bygdene. Vi er de som skaper puls og vi er de som skaper jobber til folk. Mange har sådd tvil om at vår bransje er noe å satse på for fremtiden, men jeg vet at det kommer til å være etterspørsel etter det vi tilbyr: Det gode måltidet etter jobb, det gode selskapet for familien og husets konfirmant, jobbmøtet, overnattingen i myke senger og ei stille natt på et liggeunderlag under verdens vakreste stjernehimmel.

Det har vært mye skriverier i media i sommer om utfordringene knyttet til manglende arbeidskraft i reiselivsnæringen. Strenge innreiseregler førte til at mange bedrifter ikke fikk tilgang til sine faste utenlandske sesongarbeidere, og dessverre har vi opplevd en flukt fra bransjen, som forståelig nok skjer etter å ha vært permittert i månedsvis. Det har heller ikke hjulpet at politikere har oppfordret permitterte i reiselivet til å se seg om etter noe annet. Mangel på personell er en varslet krise for reiselivet, og det begynner å slite på alle de som har stått på under pandemien. Ledere, mellomleder og eiere, har gått over fra krisehåndtering til å erstatte manglende personell på alle fagfelt. Nå må vi tenke både kortsiktig og langsiktig for å komme frem til gode løsninger, og jobbe målrettet med rekruttering til bransjen. For vi kommer til å trenge mange dyktige folk til reiselivet i tiden etter korona.

Positive søkertall

Utdanningsprogrammet Restaurant- og matfag spiller en sentral rolle. Etter flere år med en nedadgående trend, viste søkertallene til videregående skole, at det var en svak oppgang for kommende skoleår. I byer som Stavanger og Trondheim, var økningen markant. Begge byene har klart å bygge opp en serveringsbransje hvor alle har dratt i samme retning: Skolene, opplæringskontorene, fylkeskommunene, mat- og drikkeprodusentene og ikke minst næringen selv.

Før sommeren ble Fullføringsreformen vedtatt av Stortinget, og NHO Reiseliv vil følge nøye med på implementeringen av denne. Av viktige tiltak som skal få flere gjennom sine utdanningsløp, er det verdt å nevne retten til å fullføre påbegynt yrkesutdanning og bedre tilpassede opplæringsløp. På den måten vil ungdommer som trenger det, få mer tid og oppfølging til sitt utdanningsløp. Reformen fastholder også at læreplass er det foretrukne førstevalget i fagutdanningen, og ikke for eksempel Vg3 i skole, som innebærer ingen eller lite praktisk trening. Samtidig ser vi at omstillingshastigheten i arbeidslivet øker, og det er behov for at personer som allerede er ansatt i bransjen i dag, får utvikle seg videre. Det kan dreie seg om å få økt kompetanse innen bærekraft eller digitalisering.

Nå må vi som jobber i bransjen jobbe hardt for å skape troen på en ny og tryggere fremtid for arbeidsplassene hos oss. Skape tillit til at en jobb hos oss er starten på arbeidslivet, døra inn til praksis, erfaring og kompetanse, et springbrett til ny kunnskap og en plass å jobbe for hele livet. Vi må snakke om hvordan vi skal skape trygghet for våre ansattes jobber, hvordan vi skal sikre livslang læring, snakke om læringer og talentprogrammer og vi må synliggjøre hvordan en jobb hos oss gir en lønn å leve av og et arbeidsmiljø til å vokse i. Den innsatsen må vi alle ta del i. Innsatsen må rettes mot ungdom som skal ta utdanningsvalg, mot studenter og foreldre, mot jobbsøkere, mot de som har sluttet hos oss, men kanskje aller viktigst – hos de som er hos oss i dag og som har stått på gjennom tøffe tider.

 

Vil du skrive synspunkt for oss? Send til red@reiseliv1.no.

Annonse
Annonse
Annonse