Foto: iStock/Everste

God sommersesong for reiselivet, men det er mørke skyer i vente

Publisert: 24. august 2022 kl 09.44
Oppdatert: 24. august 2022 kl 09.52

­Ferske tall fra analysebyrået Benchmarking Alliance, bearbeidet av Peter Wiederstrøm for NHO Reiseliv, viser at det har vært en god juli måned for norsk reiseliv. Beleggsprosenten på norske hoteller har gått opp sammenlignet med i fjor: 63,6 prosent. I juli 2021 var belegget på 58,6 prosent. Før pandemien, altså juli 2019 var belegget på 67,7 prosent.

Det er gledelig at det har vært en vekst i juli i år sammenlignet med i fjor, men vi ligger fortsatt noe bak 2019-nivå. Samtidig er det store variasjoner når det kommer til hvilke destinasjoner og byer som har hatt godt med sommergjester i år. De store “vekstvinnerne” er Oslo og Bergen, som har hatt en betydelig økning i antall gjester sammenlignet med fjorårets sommer. Det er svært gledelig, da om lag halvparten av Oslo og Bergens hotellrom var uten gjester i fjor. Andre byer som Stavanger, Trondheim og Kristiansund opplever en nedgang i juli sammenlignet med i fjor. Det samme gjelder for reiselivet i distriktene på Vestlandet og flere av fjelldestinasjonene som Geilo, Hafjell og Norefjell. Nedgangen i deler av landet kan nok delvis forklares med at deler av landet, som Nord-Norge, ble rammet av flystreiken, mens Vestlandet har hatt mye dårlig vær - som vi vet påvirker nordmenns ferievalg.

Behov for strømstøtte

Reiselivsbedriftene har i stor grad lykkes med å bygge seg opp etter pandemien, men det er flere forhold som presser bedriftene nå. Summen av renteøkninger, økte kostnader på varer og strøm er vanskelig å håndtere for mange reiselivsbedrifter. Særlig de økte strømkostnadene er svært krevende. En mindre aktør opplevde en økning fra 18.000 i strømkostnader til 107.000 kroner i juli. Slike kostnader går rett på bunnlinjen. NHO felleskapet har vært krystallklare på at dette kan koste arbeidsplasser og vi forventer at regjeringen kommer med en strømstøtte til bedriftene.

Innstramminger på innleie vil være et stort hinder

Videre er det flere politiske forslag kan slå beina under reiselivsnæringen - særlig ute i distriktene. Vi er særlig bekymret for regjeringens forslag om innstramminger i bruken av innleie. Forslaget innebærer blant annet at det blir forbudt å leie inn arbeidskraft utover rene vikariater, med mindre bedriften er bundet av en landsomfattende tariffavtale. For reiselivet vil dette være et stort hinder, fordi næringen kjennetegnes av sesongsvingninger. Mange bedrifter har perioder hvor behovet for arbeidskraft er stort, mens det i andre perioder er roligere, eller kanskje helt stengt. For å tilpasse svingningene må de raskt kunne oppbemanne, men det kan være vanskelig å rekruttere ansatte for en kort periode, særlig ute i distriktene. Det er nødvendig å justere forslaget slik at vi sikrer tilgangen til arbeidskraft i sesong og ved større arrangementer.

Skattlegging av privat konsum i selskap vil ramme reiselivet

Annonse

Vi frykter også at regjeringens forslag om skattlegging av privat konsum i selskap vil ramme mange små- og mellomstore reiselivsbedrifter i distriktene. Mange aktører har helikopter eller taxibåter som brukes i den sesongen kunden er der. Dette er eiendeler som er sentrale for selskapets drift, og som kun brukes her. Mange av disse virksomhetene er familieeide, og rammes helt urimelig av forslaget da, eiendelene nå vil regnes som private. Forslaget bør derfor justeres dersom det skal treffe etter formålet og avgrenses bedre mot næringsmessig bruk av de aktuelle formuesobjektene.

Fortviler over at mange utelukkes fra å motta lønnsstøtte

Vi er også fortvilt over at regjeringen ikke vil revurdere lønnsstøttesaken. Mange bedrifter lot være å permittere sine ansatte, til tross for full nedstenging av deres virksomhet i desember 2021, men av ulike regnskapsmessige teknikaliteter, blir de utelukket fra å motta støtte. Bedriftene føler seg lurt og står igjen med en svær ekstraregning. Hele intensjonen med ordningen var at bedrifter rammet av restriksjoner, skulle få lønnsstøtte for å slippe å permittere under pandemien. NHO Reiseliv har bedt Finansministeren om å revurdere praktiseringen av ordningen, men statsråden påstår at ordningen har fungert godt og at det kun dreier seg om et fåtall som faller utenfor ordningen. Vi er svært skuffet over statsrådens svar. Det er ikke snakk om et fåtall, men mange bedrifter som er i en presset likviditetssituasjon etter pandemien. De har regnet med at disse pengene kommer. NHO Reiseliv fortsetter å legge press på Finansdepartementet for å få løst saken.

Jeg møter høsten med optimisme, ny giv og stolthet. På vegne av norsk reiseliv gleder jeg meg over at det er har vært en god sommer for de aller fleste i reiselivet, og jeg er stolt over det arbeidet og den innsatsen som ligger bak en krevende gjenreisingsprosess for vår næring. Vi nærmer oss tilbake til normalen, men det er vanskelige tider. Nå er det viktig at politikerne ikke legger flere snubletråder for våre bedrifter. For reiseliv er en av våre viktigste fremtidsnæringer.

 

Ledige stillinger – reiseliv