Foto

Mona J. Saab, president i NHO Reiseliv.

Hold ut - bedre tider kommer

Publisert: 31. oktober 2022 kl 10.08
Oppdatert: 31. oktober 2022 kl 10.12

­Før sommer var reiselivet den mest optimistiske næringen i hele NHO-fellesskapet, men nå har pessimismen bredt seg over store deler av reiselivet med halvparten som tror på en forverret markedssituasjon de neste seks månedene. Fortsatt er det et stort flertall som oppgir at markedssituasjonen er god eller tilfredsstillende kontra dårlig, men andelen som venter en forverring de neste seks månedene har økt betraktelig siden i sommer. I august svarte en av fire at de ventet en forverring, mens nå er tallet en av to.

Vil fortsatt bruke reiselivet

Statsbudsjettet som ble lagt frem i oktober er et av de mest næringsfiendtlige budsjettene vi har sett på lenge. Etter en svært krevende pandemi tapte mange bedrifter mye likviditet, og nå står disse midt oppe i en formidabel økning i både strømpriser og innkjøpspriser. Det er ikke rom for økte skatter hos disse nå. Skatteøkningene på næringslivet bør ikke vedtas i en situasjon der Europa står i fare for resesjon.

Den økonomiske situasjonen til både bedrifter og privatpersoner rammer også reiselivets bookingnivå. Færre bookinger og færre besøkende, mens kostnadene fortsetter å øke i takt med renteheving, galopperende strømpriser og økte skatter og avgifter slår uheldig ut. Kun 16 prosent av medlemmene i NHO Reiseliv anser markedssituasjonen for god nå i oktober.

Likevel vet vi at hoteller, restauranter, kultur og uteliv er veldig viktig for folks sosiale liv og mentale helse, noe som ble særlig tydelig under pandemien, og mange vil prioritere å dra ut og kose seg, unne seg et julebord, eller et opphold på hotell selv om det er trange tider. Det vil bli bedre.

Størst optimisme i nord

Den geopolitiske situasjonen, frykt for resesjon i Europa og økning i skatter og avgifter spiller inn på optimisme og pessimisme. Men at strømprisene har mye å si er det ingen tvil om, og svarene i medlemsundersøkelsen underbygger dette. Mange bedrifter har opplevd en seksdobling i strømutgifter, og dette er penger som går rett fra bunnlinjen til bedriftene.

Annonse

I de nordligste fylkene er det en større andel bedrifter som er fornøyd med situasjonen. I Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag melder det store flertallet, rundt åtte av ti, om en god eller tilfredsstillende markedssituasjon. Lenger sør i landet, i de fylkene der strømprisene er høye, i for eksempel Agder og Vestfold og Telemark svarer fire av ti at markedsituasjonen er “dårlig”.

Strømprisene suger midler fra bedriftene

Det er ingen tvil om at den økonomiske situasjonen vil få konsekvenser for næringen, og i noen tilfelles også for nærmiljøet. 42 prosent svarer at de skyhøye strømprisene påvirker bedriftens evne til å skape flere jobber, og nær seks av ti sier det vil påvirke bedriftens evne til å gjøre nye investeringer.

Når vi vet at reiselivet er en av de viktigste jobbskaperne i mange små kommuner, ser vi svært alvorlig på de konsekvensene den økonomiske situasjonen gir. Det er vel og bra at staten har fått på plass en strømstøtteordning hvor de gir litt av strøminntektene de får inn tilbake til bedriftene, men fortsatt må bedriftene betale størsteparten av strømutgiftene selv. Og selv med gode ENØK-tiltak er det grenser for hvor mye den enkelte bedrift kan ta ned forbruket.

NHO Reiseliv skal gjøre det vi kan når det kommer til regjeringens forslag til økte skatter og avgifter for næringslivet, og for en bedre strømstøtteordning fremover. Samtidig må vi være realistiske. Det er ikke noe som tyder på at den økonomiske situasjonen vil snu med det første. Renta skal ytterligere opp og vinteren er på vei. Vi må stålsette oss for enda tøffere tider, og i fellesskap må vi sørge for at vi ikke mister motet. Husk - hele NHO-familien jobber sammen for å bidra til at næringslivet har de til enhver tid beste rammebetingelser.

 

Ledige stillinger – reiseliv