I sommer skal norsk reiseliv blomstre

Publisert: 10. juni 2022 kl 14.19
Oppdatert: 10. juni 2022 kl 14.25

I en fersk undersøkelse sier 66 prosent at de skal feriere i Norge i år. Dette er faktisk åtte prosent flere enn før pandemien. Også bookingene for årets sommersesong er gode. Fire av ti reiselivsbedrifter er tilbake til normalt bookingnivå foran årets sommersesong. To av ti svarer at de har flere bookinger i år sammenlignet med et normalår. Det er fortsatt et stykke før vi er tilbake til normalen, men til tross for at det er usikre tider i Europa, med krigen i Ukraina tett på, begynner også de utenlandske turistene å vende tilbake til Norge. Vi har verdier som forsterker den norske merkevaren i den tida vi nå lever i; her er det stabilitet og trygghet, nok av plass og svært gode muligheter til å være utendørs og nyte unike naturopplevelser.

Viktig for livskvalitet og bolyst

Næringen skal fremover bruke disse positive tendensene til å skape, bygge og begeistre. Vi skal skape sterke reiselivsbedrifter og attraktive arbeidsplasser som gir ny vekst i hele landet. Vi skal bygge sterkere allianser og stolthet for det næringen og landet vårt har å by på, og vi skal begeistre gjestene våre – både de som bruker oss lokalt og de som kommer langveis fra.  

For under pandemien ble det tydelig hvor viktige reiselivet er for livskvaliteten vår. Vi er næringen som bringer mennesker sammen, og vi må bruke det savnet som folk virkelig kjente på under pandemien til å bygge sterkere samhold mellom kommuner, befolkning og reiselivsaktører. Vi sier at reiselivet er kommunens og lokalbefolkningens beste venn og det er ikke uten grunn. Vi skaper arbeidsplasser, skatteinntekter i kommunekassene og sosial- og instrumentell infrastruktur. Vi er nøkkelen til bolyst og besøkslyst og byggesteinen for befolkningsvekst og mot fraflytting.

Trenger flere hender nå

Men samtidig som vi skal ønske gjestene våre tilbake til alle de gode reiselivsbedriftene våre, så skriker bransjen etter flere hender. I april svarte 30 prosent av medlemmene til NHO Reiseliv at de opererer med kortere åpningstider, mens 22 prosent sa at de måtte holde stengt i perioder på grunn av mangel på personell. Hoteller, opplevelsesbedrifter, campingplasser og serveringssteder mangler fagutdannet personell, men også ekstrahjelper og ferievikarer. Vi må derfor begeistre potensiell arbeidskraft. Pandemien gjorde at mange av våre tidligere ansatte - etter runder med permitteringer og mye usikkerhet - har fått jobber innenfor annen næring, og mange av våre utenlandske kollegaer har reist tilbake til hjemlandet sitt. Å dekke opp mangelen på faglærte kokker- og servitører, resepsjonister, renholdere med flere er et langsiktig arbeid, og dette er noe NHO Reiseliv jobber kontinuerlig med.

Jeg håper at unge som ønsker en smakebit på bransjen søker seg inn som ekstrahjelp og sommervikarer i sommer. Jeg mener at norsk reiseliv som helhet er et så godt produkt at vi som næring kan opparbeide det engasjementet og den stoltheten for næringen som trengs for å tiltrekke og begeistre den arbeidskraft vi behøver. Dette slik at vi også fremover kan levere topp produkter til våre besøkende.

Annonse

En bærekraftig bransje

Næringen vår er den som ansetter flest unge og flest med utenlandsk bakgrunn - vi inkluderer og involverer. Undersøkelser har vist at unge vil ha en jobb med mening. I tillegg vet vi at bærekraft er viktig, særlig for den yngre generasjon. Dette passer som hånd i hanske med reiselivet. Bærekraft ligger i bunn for alt vi jobber med. Vi er helt avhengig av å ta godt vare på området vi holder til i. Tilnærmet urørt natur, naturbaserte opplevelser og ren og frisk luft er noe av det viktigste for å tiltrekke oss turister – både fra eget land og utlandet. Reiselivet jobber sammen med landets kommuner for å bygge bærekraftige byer og destinasjoner. Og her kan vi bli endra bedre på samarbeid.  Overnatting, servering og opplevelser er tilnærmet utslippsfrie, og mange jobber beinhardt for å bli stadig mer bærekraftig; enten det gjelder oppvarming, mindre matavfall, kortreiste produkter, eller mer innovative måter å tenke bærekraft på. Jeg vet at det også i transportbransjen jobbes målrettet for å få transportleddet mer bærekraftig, med for eksempel utslippsfrie el-biler, el-ferger og el-busser.

En attraktiv næring for fremtidige arbeidstagere

Bransjen har behov for arbeidskraft med bredde fra de med master fra hotelhøyskolen til de som har jobbet seg opp med mindre formell utdanning. Og vi har også plass for unge som ønsker jobberfaring. Vi er en kreativ, hyggelig, uformell og spennende bransje. Vi er fleksible og likestilt, - vi er et godt sted å være.

Nå er det store muligheter i vår bransje, og vi skal ønske de velkommen inn i bransjen på en god måte. For nå skal endelig sommeren blomstre for reiselivet igjen – og da trenger vi de beste ansatte for å ta godt imot alle våre etterlengtede besøkende.

 

 

Annonse

 

Ledige stillinger – reiseliv