Foto

Big Fish Adventure

Opplevelser gir ringvirkninger

Publisert: 3. mai 2022 kl 13.12
Oppdatert: 25. mai 2022 kl 13.53

Havfisketurisme er et godt eksempel på en bransje innen opplevelsessegmentet som skaper mange arbeidsplasser og ringvirkninger. 

­En stor andel tilreisende norske og utenlandske turister gjør at ringvirkningene er betydelige for steder med destinasjonsopplevelser og tematurisme som satsingsområder. Verdiene, som opplevelsesbasert reiseliv gir, er unike for de tilreisende og viktige for Distrikts-Norge. Hundekjøring på Svalbard, slalåmkjøring på Hafjell, kajakkpadling i Flåm, nordlys-sightseeing i Tromsø eller havfisketurisme langs norskekysten, er noen gode eksempel på det; Samlet sett handler reiseliv- og opplevelsesnæringene om en totalopplevelse av å være i aktivitet, fiske, gå turer og nyte den norske naturen. Og det er vi i Norge gode på å levere.

Mange ringvirkninger

Det meste ligger til rette for en bærekraftig vekst av opplevelsesbasert reiseliv her i landet, som de siste årene har blitt svært populært. I Norge har vi mange skjulte perler, naturgitte fortinn, samt utallige bedrifter som tilbyr uforglemmelige opplevelser. Det er positivt, for flere besøkende betyr flere arbeidsplasser til by og bygd, og flere gode aktiviteter og tilbud til de som bor der. Vi er allerede en av de største jobbskaperne i Norge med 175.000 ansatte – og er en næring som skaper liv og aktivitet i små og store lokalsamfunn. Å satse på opplevelsesbasert reiseliv kan hindre fraflytting fra særlig distriktskommuner, som sliter med å holde på sine innbyggere. I tillegg er turistene et viktig bidrag som er med på å opprettholde og utvikle det kollektivtilbudet vi har i form av for eksempel veier, fly og ferge.

Skaper “lys i husan”

Skal man trekke frem et spesifikt eksempel på en bransje som skaper store ringvirkninger i Norge, kan man se på havfisketurismen. En fersk rapport, gjennomført av Menon Economics, på oppdrag fra NHO Reiseliv, viser at havfisketurisme er en måte å leve av havet på som både er bærekraftig og som gir stor verdi. Det er ikke mengden fisk som høstes som er avgjørende for opplevelsen til turistene, men totalopplevelsen av å fiske og være ute på sjøen. Dette er en bransje som er blitt betydelig mer bevisst på å høste på en bærekraftig måte. Tilsammen er 1550 årsverk er knyttet til denne næringen (2019). Det estimeres at ringvirkningene fra havfisketurismen gir en verdiskaping på mer enn 1,4 milliarder kroner. I overkant av 0,3 milliarder kroner av verdiskapingseffekten knyttes til turistenes forbruk hos annet næringsliv. Ringvirkningene er størst i Troms og Finnmark, men er også betydelig i fylker som Vestland, Nordland og Trøndelag.

Min bedrift, Big Fish Adventure på Sørøya i Finnmark, er et er et godt eksempel på en havfisketurismebedrift som skaper arbeidsplasser og ringvirkninger i en liten kommune med 970 innbyggere. Bedriften sysselsetter 16 personer der de fleste er fastboende helårsansatte. Mange av våre ansatte er unge mennesker, som uten denne muligheten ikke ville vært bosatt på øya. Bedriften er med på å sikre utvikling og opprettholdelse av viktig infrastruktur, som for eksempel matbutikker, bensinutsalg, buss og taxi. Vi bidrar til å opprettholde bosetning og er med på å skape aktivitet og lys i husan.

Saken fortsetter under annonsen

Stort vekstpotensial

Havfiskebransjen, på lik linje med andre opplevelsesbransjer i Norge, ble hardt rammet av pandemien. Mange bedrifter har fortsatt store likviditetsproblemer, det er tøffe tider og etterslepet av to år med mer eller mindre nedstengt drift skal tas igjen. I tillegg rammes bedriftene av skyhøye strømpriser, økende drivstoffpriser og råvarepriser. På toppen av dette er det vanskelig å forutse hvordan krigen i Ukraina vil påvirke oss i næringen fremover. Men det er lys i tunnelen. Mange bedrifter melder om at turistene har begynt å komme tilbake og bookingkalenderen er i ferd med å fylles opp igjen. Det kan ta lang tid å få tilbake volumet av utenlandske turister, men én ting er sikkert: reiselivet i Norge har et stort vekstpotensial med sine unike reiselivsprodukter. Og det bør våre politikere merke seg, slik at de etablerer forutsigbare og gode rammebetingelser som muliggjør en næring i vekst.

 

Ledige stillinger – reiseliv