Strømstøtte til besvær

Publisert: 6. desember 2022 kl 15.44
Oppdatert: 6. desember 2022 kl 15.46

Audun Pettersen, Bransjedirektør Reiseliv, Virke

Strømstøtte til besvær

Regjeringen har lovet 3 milliarder kroner til å trygge arbeidsplasser og forsterke energiomstillingen. Om lag 20.000 virksomheter, mange innen reiseliv, skulle få hjelp til å betale strømregningen og investere i energieffektivisering. Men forskriften er utformet slik at bare et lite knippe virksomheter faktisk vil få nytte av den.

Virke har sammen med NHO og LO deltatt i samtalen med regjeringen og er tydelige i behovet for vesentlige endringer i Energitilskuddsforskriften. Dette innbefatter blant annet at leietakere må få søke med strømkostnader de blir viderefakturert fra utleier, og ENOVAs snubletråd må bort. I tillegg må utbyttebegrensninger avgrenses til de som faktisk mottar støtten – og ikke alle selskaper med samme eier.

Men hjelpen til å betale strømregninger fra denne ordningen vil være svært liten: strømprisen siden 1. oktober har vært 80 øre i snitt. Dermed er det 2,5 eller 4,5 øre per Kwt som blir kompensert. Behovet for et tilskudd var utløst av de avsindige strømprisene i juli, august og september. Den samlede strømkostnaden hittil i år er ekstrem. Dette betyr at Virke anbefaler en prisbrems på strøm, det settes noen ytre begrensninger for hvor store svingninger i strømpris vi kan eksponere virksomheter for. Virke presenterte et slikt forslag allerede i august.

I tillegg må vi satse aktivt på energieffektivisering. ENOVA må få mandat til å støtte energieffektivisering av reiselivsbedrifter, både med etablert teknologi og gjennom kompetanseheving.

Reiselivsnæringen er ikke fornøyde med regjeringens politikk
NHO, Virke, Norges Rederiforbund og Finans Norge har gjennomført en undersøkelse blant 2361 bedrifter som kartlegger hvordan regjeringens politikk påvirker bedriftenes driftsresultat, aktivitetsnivå, investeringer med mer. Generelt sett så kan man si at næringslivet ikke er fornøyde med dagens politikk og blant disse uttaler 9 av 10, av de 187 reiselivsbedriftene som svarte, at regjeringen fører en politikk som i svært liten, eller liten grad, tar hensyn til bedriftenes behov.

Saken fortsetter under annonsen

Reiselivsnæringen er mest misfornøyd med skatte- og avgiftspolitikken, og 8 av 10 reiselivsbedrifter svarer at statsbudsjettet vil føre til redusert driftsresultat. Dette vil få konsekvenser for aktivitetsnivået og 6 av 10 melder om at de vil foreta reduksjon i antall årsverk. I tillegg vil mange investeringsplaner bli satt på vent. 3 av 10 må ta ut utbytte for å betale formueskatt.

EU-kommisjonen undersøker oppkjøpsplanene til Booking.com
Booking holdings som operer under merkevarene Booking.com, Rentalcars, Priceline, Agoda, KAYAK, Momondo, Cheapflights, HotelsCombined mfl. har varslet at de vil vurdere oppkjøpsplanene av det svenske selskapet eTraveli, som opererer merkevarene Gotogate, My Trip, Seat24 og SuperSaver. Begge selskapene tilbyr tjenester innen Online Travel Agencies (OTA) og metasøk (MSS).

Kommisjonen er bekymret for at Booking holdings vil få en for dominerende makt i markedet for bookinger av overnatting og har igangsatt en grundig undersøkelse av oppkjøpet.

SAS sin distribusjonsstrategi

SAS sin nye distribusjonsstrategi, som etter planen skal tre i kraft fra mars 2023, volder litt bekymring hos mange av medlemmene våre. Jeg synes det er bra at SAS ser på kostnadsbasen sin og gjør alt de kan få ned distribusjonskostnadene.

Litt forenklet sagt vil SAS fortsatt tilby flesteparten av produkter sine gjennom GDS som Amadeus, Sabre og Travelport, men distribusjonskostnaden vil bli belastet reisearrangørene. I tillegg vil SAS selvfølgelig tilby gjennom New Distribution Capability (NDC) gjennom et API, teknologipartner eller bookingplattform.

SAS vil tilby sin nye NDC-løsning gratis til agentene. Det er bra. På en annen side ser det ikke ut til at alle funksjoner er på plass ved lansering 1. mars. Grupper kan så langt vi kan se ikke bookes via NDC-løsningen, og interline-løsninger virker begrenset. Når disse eller andre SAS-reiser bookes via GDSene eller andre kanaler, belastes agentene med en kostnad som SAS har, til tross for at for at man booker SAS via den eneste muligheten som tilbys for denne type reiser. Dette stiller vi spørsmål med. Fra agentene sin side hadde det vært en fordel om man kunne fått med dette ved lanseringen 1. mars.

Saken fortsetter under annonsen

Smak deg frem!

Netflix-serien «The Crown» har kommet i 5. sesong, mens rekrutteringskampanjen «Smak deg frem» er inne i sin 3. sesong, så langt. Kampanjen er rettet mot unge og målet er å vise frem mulighetene som ligger i utdanningsprogrammet Restaurant- matfag.

Filmene i «Smak deg frem»-universet består av korte episoder, der unge selv forteller om sin skole- eller jobbhverdag. Hver film viser hverdagen til elever, lærlinger og unge fagarbeidere, som har valgt ulike retninger innen Restaurant- og matfag, og gir et ærlig innblikk i hva du lærer.

Kampanjen er et godt samarbeid mellom NHO Reiseliv, NHO Mat og Drikke, NHO Service og Handel, Hovedorganisasjonen Virke, Fellesforbundet, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Norske Kokkers Landsforening, Baker- og Konditorbransjens Landsforening og Foreningen for Opplæringskontorene i Restaurant- og Matfag. Det er veldig positivt at vi nå er flere aktører som står sammen om denne kampanjen og satsningen.