Halvparten av alle nordmenn skal på julebord

Publisert: 29. november 2023 kl 10.04
Oppdatert: 29. november 2023 kl 10.06

Av Mona J. Saab, president NHO Reiseliv

­Julebordsesongen er i gang, og medlemsbedrifter melder om stor interesse fra festglade nordmenn. Julebord er en viktig sosial arena og førjulstradisjon for mange. Det tradisjonelle julebordet viste seg faktisk å være et av de sosiale arrangementene vi savnet mest under pandemien. Det er en tid for å samle kollegaer og venner, nyte god mat og drikke, og ikke minst, godt selskap.

Utfordrende økonomiske tider med høye renter og økte priser er likevel en realitet for folk flest. Det har også preget mange reiselivsbedrifter. Flere har fått dårligere råd og mange må spare. Vi har vært spente på om dette har gått ut over etterspørselen i reiselivet og om flere vil droppe julebordet. Heldigvis ser det ikke slik ut! Vår ferske julebordundersøkelse viser at 1 av 2 nordmenn skal på julebord i år, 7 av 10 skal på julebord med jobben og hele 6 av 10 melder at de skal på julebord på et offentlig serveringssted. Det er på lik linje med fjorårets sesong. Fjoråret var første normalår etter pandemien.  

Selv om det er trange økonomiske tider, ser det ut til at mange likevel velger å prioritere gode opplevelser med kollegaer og venner. Arbeidsgiver ser nok verdien av å arrangere gode, sosiale møteplasser for sine ansatte. Å samles gir ikke bare påfyll, men skaper også mening og glede, og bidrar til et positivt arbeidsmiljø. Vi gleder oss sammen med bransjen over at det er en så høy andel som skal ut å spise. Det viser at julebordet er en begivenhet verdt å investere i for en minneverdig opplevelse.

Samtidig får vi noen tilbakemeldinger fra medlemmer som har merket en nedgang i antall julebords-bookinger sammenlignet med fjoråret. Dette er spesielt i distriktene. Mens de største byene opprettholder gode bookingtall, påvirker nok økonomien beslutningen om å spise ute i noen høyere grad i distriktene. Dette er jo synd, da julebordsesongen er en kritisk inntjeningsperiode for bransjen.

Må ha gode rutiner på plass

I denne festsesongen er det kanskje spesielt viktig med økt fokus på å forhindre og håndtere seksuell trakassering. Seks av ti av NHO Reiselivs medlemsbedrifter rapporterer at de har etablert gode rutiner for å håndtere slike situasjoner, og de ansatte har fått opplæring i hva de skal gjøre og hvilke rettigheter de har hvis de blir utsatt for seksuell trakassering.

Saken fortsetter under annonsen

Selv om vi har kommet langt, er det fortsatt arbeid som må gjøres for å sikre trygge og positive arbeidsmiljøer. Trakassering, spesielt av seksuell karakter, er alvorlig og påvirker de som berøres dypt. Det er avgjørende at alle reiselivsbedrifter har klare rutiner for håndtering av slike situasjoner, med en tydelig konsekvens, en enkel varslingsprosess, og ledere som er ansvarlig for implementering og oppfølging. Implementering av tiltak som fremmer inkludering, ansvarlighet og gjensidig respekt, både på arbeidsplassen og under sosiale arrangement som julebord, er svært viktig. Man skal ta vare på de ansatte og skape et miljø der alle føler seg trygge og respekterte.

Til slutt, vil jeg benytte anledningen til å applaudere de tusenvis av dedikerte ansatte som jobber hardt for å levere fantastiske opplevelser til gjestene sine. Nå gleder vi oss til en hyggelig førjulstid, og vi ønsker alle i reiselivet lykke til med den viktige julebordsesongen!