Nordmenn har reiselyst, men mørkere skyer i horisonten

Publisert: 6. februar 2023 kl 09.57
Oppdatert: 6. februar 2023 kl 10.01

Nordmenn planlegger ferie på tross av strammere økonomi

Årets ReisePULS viser at nesten syv av ti nordmenn (66 prosent) planlegger å ha sommerferie i 2023. Blant de som planlegger sommerferie vil 50 prosent reise ut av landet og da drar vi til kjente og kjære reisemål som Spania, Sverige, Hellas og Danmark, men også Italia og Frankrike.

Mange vil feriere i Norge også, og da drar man på hytta (51 prosent), besøker venner og familie (41 prosent), eller bestiller hotell (20 prosent), camping eller hyttegrend (23 prosent). Viken (26 prosent), Vestlandet (21 prosent) og Innlandet (21 prosent) er de mest populære reisemålene i Norge.

Mange reisearrangører melder om godt salg for sommersesongen. Samtidig oppgir mange at egen privatøkonomi er styrende for valg av ferie i 2023 og pris spiller en betydelig større rolle i valg av ferie enn målt tidligere. Tilsammen oppgir 66 prosent at egen privatøkonomi i svært eller ganske stor grad vil være styrende for valg av reisemål i feriene i 2023.

Næringen er fortsatt optimistisk

I siste utgave av Virkes medlemsundersøkelse, for januar 2023, er reiselivsnæringen fortsatt optimistiske, men stadig økende priser på alt fra strøm, drivstoff og råvarer til renteøkninger, bekymrer. Folk flest får mindre disponibel inntekt, noe som går ut over ferieplanleggingen, samtidig som kostnadene for næringen øker.

Blant reiselivsmedlemmen er det 12 prosent som svarer at de i liten grad kan drive med overskudd slik situasjonen er nå, mens 32 prosent svarer at de i stor grad kan drive med overskudd slik situasjonen er nå. Dette er noe bedre enn hos alle Virkes medlemmer, hvor 29 prosent oppgir at de i liten grad kan drive med overskudd, mens 21 prosent oppgir at de kan drive med overskudd slik situasjonen er nå.

Saken fortsetter under annonsen

Reiselivsnæringen har i liten grad utfordringer med likviditeten,  kun seks prosent oppgir at de i stor grad har utfordringer med likviditeten, mens 60 prosent i liten grad har utfordringer med likviditeten. Dette er bedre enn andre medlemmer, hvor 17 prosent svarer at de har utfordringer med likviditeten, mens 49 prosent oppgir at de ikke har utfordringer med likviditeten.

Til tross for kostnadsøkninger, er det kun to prosent av reiselivsbedriftene med likviditetsutfordringer som sier det er stor fare for at de ikke vil ha midler til å dekke utgiftene de neste tre måneder. 86 prosent oppgir at det er liten fare for at de ikke vil kunne dekke utgiftene i løpet av de neste tre månedene.

Antall konkurser i næringen er fortsatt lav. I 2022 var det 369 bedrifter innen overnatting- og servering som gikk konkurs. Normalt så er antallet rundt 480 bedrifter årlig.

Regjeringen legger frem fem tiltak

Regjeringen har varslet at de vil sette i gang fem tiltak for reiselivet:

  • Handlingsplan: konkretisering av reiselivspunktene i Hurdalsplattformen
  • Besøksbidrag: pilotprosjekter for utprøving av besøksbidrag
  • Nasjonal godkjenningsordning for guider
  • Reiseliv 2030: et forsknings- og innovasjonsprosjekt
  • Oppfølging av reisemålsutvalget som vil legge frem sin NOU-rapport før påske

I tillegg kom meldingen fra Landbruks- og matdepartementet om at de gir 500.000 kroner til bransjeorganisasjonenes rekrutteringskampanje «Smak deg frem» for mat- og måltidsbransjen. Takk! Den kommer godt med i en tid hvor det ifølge SSB var 5900 ledige stillinger innen overnattings- og servering.

Saken fortsetter under annonsen

Det er godt at regjeringen anerkjenner reiselivet som den viktige eksport- og sysselsettingsnæringen den er og kommer med tydelige og gode tiltak, som er basert på den nasjonale reiselivsstrategien «Sterke inntrykk med små avtrykk» fra 2022.

Prekære saker

Samtidig har vi en del andre utfordringer vi gjerne skulle ha endret på: løyve og kjøreseddel for opplevelsesnæringen, reisegarantiordningen og moms, er de tre rammebetingelsene som står øverst på blokka min for øyeblikket. De to førstnevnte er prekære og det jobbes hardt og samlet fra bransjeorganisasjonene i reiselivet for å få løst disse.

Dagens reisegarantiordning fungerer dårlig, spesielt i et vanskelig garantimarked. Rapporten fra reisegarantiutvalget ble overlevert i november 2021, høringsfristen var i august 2022, hvor innspillene var ganske entydige, men det er fortsatt ingen politiske signaler fra Barne- og familiedepartementet i sikte.

De nylig innførte reglene for løyve og kjøreseddel betyr at mange opplevelsesprodusenter vil få problemer med sin produksjon. Flere selskaper taper allerede store beløp i inneværende vintersesong. Der er heldigvis de politiske signalene fra Samferdselsdepartementet mer positive.

Ledige stillinger – reiseliv