Privatøkonomisk usikkerhet, også for reisebransjen

Publisert: 6. desember 2023 kl 14.05
Oppdatert: 6. desember 2023 kl 14.59

­I reisebransjen er det store forventinger, blandet med betydelig usikkerhet, til året som ligger foran oss. Vil markedet endelig komme tilbake til veksten vi så før pandemien og vil folk flest fortsatt ha råd til å reise, og spise ute?

Slutten av 2023 har vært god, både når det gjelder reiser og omsetning på serveringsstedene. Det store usikkerhets-
momentet nå er privatøkonomien i første halvår 2024. Det er allerede kommet rapporter fra bankene, som viser at folks kortbruk er blitt redusert og det er særlig reising som velges bort i dyrtiden. Norges Banks mange renteøkninger merkes nå av stadig flere.

Ifølge NHO Reiselivs siste medlemsundersøkelse vurderer de fleste reiselivsbedriftene markedssituasjonen som god, samtidig er en stadig høyere andel bedrifter pessimistiske med tanke på fremtidsutsiktene. Pessimismen i næringen har ikke vært så stor siden strømkrisen i fjor høst og vinter. Nå begynner bedriftene for alvor å merke at vi er inne i en dyrtid, der folk flest har fått strammere økonomi. Samtidig melder det store flertallet om like mange eller flere bookinger for juleferien, sammenlignet med juleferien i fjor. Det er likevel en stor andel som melder om lavere bookingnivå for julen, det er også store forskjeller mellom regionene.

Positive prognoser

Det internasjonale bildet er ikke så mørkt som man kanskje skulle tro. Etter pandemien er den store økningen i trafikken kommet i ferie-/fritidssegmentet, forretningsreiser har vært på et lavere nivå. Nå spår bransjeorganisasjonen Global Business Travel Association at forretningsreiser vil være tilbake på nivå med før pandemien allerede i 2024, det er to år før tidligere prognoser.

Airports Council International (ACI) er kommet med prognoser som viser at internasjonal flypassasjertrafikk vil være tilbake på 2019-nivå tidlig i 2024 og trafikken for 2024 som helhet, vil være større enn i 2019.

World Travel and Tourism Councils prognoser tilsier at kinesiske turister vil komme tilbake for alvor i 2024, forutsatt en positiv utvikling i kinesisk økonomi. Utgående feriereiser fra Kina vil komme opp i 90 prosent av volumet de hadde i 2019, i 2023 lå dette volumet kun rundt 50 prosent av nivået før pandemien.

Saken fortsetter under annonsen