Reisemålsutvalgets nasjonale turistskatt skytes ned

Publisert: 29. august 2023 kl 12.29
Oppdatert: 29. august 2023 kl 12.29

­Det er så godt som tverrpolitisk enighet om at Reisemålsutvalgets forslag om å innkreve en avgift ved innreise eller utreise, ikke har noe for seg. De fleste partiene vil at det skal være opp til den enkelte kommune å avgjøre om dette er noe for dem og at pengene som kreves inn skal brukes lokalt, på fellesgodefinansiering, som kommer turistene tilgode.

Det kom inn over 100 høringsuttalelser til Reisemålsutvalgets innstilling fra reisebransjen, kommuner og andre berørte. Meningene varierer naturligvis, men det er sterke innvendinger mot mange av utvalgets forslag. Mange ser ikke behovet for å legge enda flere utgifter på de som besøker oss. Hvis kommunene trenger å foreta ekstra investeringer for å finansiere fellesgoder, som veier, parkeringsplasser og toaletter, burde det ikke være noe problem med dagens tilgjengelige teknologi å ta brukerbetaling.

Mange er positive til at de formene for turisme som forurenser mest, men gir minst i kassen, bør bidra mer. Dette kan også ordnes med dagens tilgjengelige teknologi, på lokalt nivå. Det påpekes også i høringsuttalelsene at Reisemålsutvalget ikke tar inn over seg at norsk reiseliv allerede har godt etablerte strukturer. De vil innføre et nytt forvaltningsnivå, en Reisemålsledelse, noe som vil føre til mer byråkrati, uten å medføre opplagte fordeler.

Alle globale trender styrker nå Norge som reiselivsdestinasjon. Stadig flere ønsker å feriere på trygge destinasjoner med et temperert klima. Naturligvis må turistproduktet, i form av overnatting, servering, transport og annen infrastruktur også være på topp. Også der stiller Norge sterkt. Men for å lykkes må vi ta de riktige valgene. Norge er fortsatt et kostbart land å feriere i, ingen er tjent med at vi gjør det enda dyrere.

Saken fortsetter under annonsen