Det er særlig turister som kommer med bil, buss og cruiseskip, mange mener bør betale for fornøyelsen.

Det er særlig turister som kommer med bil, buss og cruiseskip, mange mener bør betale for fornøyelsen.

Foto

Trondheim havn

Turistskatt eller ikke – kommunene må få bestemme

Publisert: 10. mai 2023 kl 09.26
Oppdatert: 10. mai 2023 kl 10.26

­Hans Kristiansen er redaktør i Reiseliv1. 

Lyst til å sende oss et innlegg? E-posten er red@reiseliv1.no

SYNSPUNKT. ­Hvis et besøksbidrag først skal innføres, er det viktig at det ikke legges på norske overnattingsbedrifter. Hotellene tilbyr allerede, til egne gjester, den infrastruktur som avgiften skal finansiere, f.eks. toaletter og parkering. Reisemålsutvalget foreslår at besøksbidrag skal hentes inn nasjonalt og kreves inn via ulike transportformer inn til, eller ut av landet. Men heller ikke dette er en gunstig modell.

Det foreslås at de som reiser til Norge, og ikke har fast bopel her, skal betale et beløp for at de velger Norge som destinasjon. Skal da utenlandske flyselskaper, for eksempel Pakistan International Airlines, før avgang på ruten fra Islamabad til Oslo, sjekke hvilke passasjerer som har, eller ikke har bopel i Norge?

Og hva med alle de utlendingene som jobber i Norge i en periode, hva med utenlandske studenter og nordmenn som bor i utlandet? Det er heller ikke avklart om EØS-avtalen tillater forskjellsbehandling av nordmenn og andre EØS-borgere. Når det gjelder flyreiser vet vi at billettprisen allerede inkluderer norske passasjeravgifter, da vil det være bedre å bruke noe av dette beløpet som et slags besøksbidrag.

De aller fleste norske kommuner vil gladelig betale for å få flere turister. Kun noen få kommuner opplever at turisttrykket er blitt for stort, og da bare i noen få uker i året.

Ved innkreving av besøksbidrag på nasjonalt nivå, vil inntektene bli smurt tynt utover kommune-Norge, istedenfor at ressursene settes inn der det vil være mest bruk for dem.

Saken fortsetter under annonsen

Besøksbidrag/turistskatt kan innføres av de kommunene som ønsker å prøve ut en slik ordning. Det er særlig turister som kommer med bil, buss og cruiseskip, mange mener bør betale for fornøyelsen. Med dagens bompenge-teknologi er det mulig å få dette til å fungere, samtidig som lokalbefolkning og andre som skal unntas, ikke registreres. Besøksbidrag bør håndteres på så lavt nivå som mulig, det må være opp til hver kommune å avgjøre om dette er noe de ønsker.