Mona J. Saab, president i NHO Reiseliv. 

Potensialet er stort, og mulighetene mange i norsk reiseliv

Publisert: 1. februar 2024 kl 14.14
Oppdatert: 1. februar 2024 kl 14.18

­Til tross for at vi er godt inne i det nye året, vil jeg likevel benytte anledningen til å ønske alle et godt nyttår! Etter måneder med økende pessimisme i reiselivet og næringslivet generelt, ser vi nå en positiv trend. Andelen som tror på en bedre markedssituasjon øker, og færre reiselivsbedrifter forventer en forverring. Vår medlemsundersøkelse viser at 76 % av NHO Reiselivs medlemsbedrifter anser markedssituasjonen sin som god eller tilfredsstillende i januar 2024.

Samtidig er det fortsatt en del bedrifter, spesielt innen servering og uteliv, som forventer færre gjester denne vinteren sammenlignet med i fjor. Vi er inne i en dyrtid som vil fortsette å prege alle bransjene i reiselivet, også i 2024.

Arbeidet med eksportsatsingen er i gang

Regjeringen kunngjorde i september 2023 at norsk reiseliv var pekt ut som en nøkkelaktør i den nasjonale eksportstrategien, og arbeidet med å fylle satsingen med innhold er i gang. “Hele Norge Eksporterer” er ikke bare en overskrift, men et løfte om å øke eksporten fra Norge, med en ambisjon om 50 prosent vekst innen 2030, utenom olje og gass.

Menon Economics estimerer at omsetningen fra norsk reiseliv vil bli på 330 milliarder kroner i 2030, altså en vekst på nær 50 prosent fra 2019. Det er forventet mer enn 50 prosent forbruksvekst i alle kundesegmenter; sterkest blir veksten fra utenlandske gjester. For å oppnå målet om å doble innsatsen og etablere en felles norsk eksportkultur innen 2030, er nært samarbeid mellom næringsliv, virkemiddelapparat og myndigheter avgjørende. Vi, som faktisk er norsk reiseliv, må ha en betydelig rolle i dette samarbeidet.

Reiselivet viser at potensialet er stort og mulighetene mange. Gjennom innspillsmøter med bransjene rundt om i landet, er vi kommet godt i gang med å analysere hvilke styrker og svakheter vi står overfor, forventninger til regjeringen fremover og hva som er de mest effektive tiltakene for treffsikker bruk av regjeringens midler.

Det er først og fremst viktig at næringen har forutsigbare regler for vekst. En eksportstrategi bør gjøre reiselivet mer attraktiv for arbeidssøkende, og dermed lettere å rekruttere dyktige ansatte til. Kunnskaps- og kompetanseheving, samt utvikling av utdanning, fag og status, er avgjørende. Det er også viktig å jobbe for flere helårs arbeidsplasser i reiselivet.

Saken fortsetter under annonsen

En eksportstrategi bør bidra til å fremheve Norge som en attraktiv internasjonal destinasjon med fokus på klima og bærekraft. For å være konkurransedyktige internasjonalt, er merverdiavgift på europeisk nivå nødvendig. Samarbeid med andre store aktører og næringer er essensielt, og en mer spisset og innsiktsbasert markedsføring av Norge må til for å tiltrekke flere utenlandske gjester. Videreutvikling av sømløse transportløsninger for å forenkle innenlands reiser har også vært hyppig diskutert.

Det er ingen tvil om at norsk reiseliv er en viktig eksportnæring. I de kommende månedene vil alle innspill til tiltak bli bearbeidet, og forslaget vil bli lagt frem for næringsministeren til våren. Det blir spennende å følge dette arbeidet videre!