Annonse

To nye, bærekraftige reisemål


Visit Lyngenfjord og Lindesnesregionen er tildelt Merket for bærekraftig reisemål av Innovasjon Norge.

Interessen for å kunne skilte med Merket for bærekraftig reisemål er stor blant norske destinasjoner. Med nykommerne Region Lyngenfjord og Lindesnesregionen, er det totalt 11 som har gjennomført prosessen. Flere vil få merket i løpet av nær fremtid.

Merkeordningen består av en standard og en arbeidsprosess, som sammen blir et verktøy som hjelper reisemålet i å planlegge, iverksette og måle arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling. Både næring, lokalsamfunn og kommunen(e) involveres i en prosess som tar cirka to år.

- Vi gratulerer Visit Lyngenfjord og Lindesnesregionen med Merket for bærekraftig reisemål. Det er en lang og grundig prosess de har vært gjennom, der små og store tiltak for bedre måling og styring er gjennomført. Med de to nykommerne, stiller Norge sterkere som et bærekraftig reisemål totalt, og gir reisemålene et bedre grunnlag for ansvarlige valg fremover. Reiselivet har mange dilemmaer rundt sine positive og negative fotavtrykk, og prosessen bidrar til mer helhetlige retningsvalg. Og dette er bare starten. Heretter må de levere stadig bedre måltall på over 100 ulike indikatorer på både miljø, samfunn og verdiskapingen, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

For å oppnå merket første gang må reisemålet bevise at det jobbes målrettet for å tilby unike opplevelser som er grunnlagt i stedets kultur, historie, ressurser og kulturarv samtidig som man jobber med å begrense den negative effekten turisme kan medføre.

 

Annonse
Annonse
Annonse