Annonse

Travelmatch i oslo

Torsdag 1. mars 2012 møtes den internasjonale reiselivsindustrien til TravelMatch sentralt i Oslo. TravelMatch er et arrangement i samarbeid mellom HSH Reise (Utland), ANTOR Norge, Discover America Norway, PATA Norway chapter og Norges Varemesse/Reiseliv. TravelMatch vil finne sted sentralt i Oslo, dagen før Reiseliv 2012 åpner sine dører på Norges Varemesse.

TravelMatch skal være en tidsriktig og spisset del av møteplassen internasjonale aktører tidligere oppnådde under fagdagene på messen Reiseliv.

 - I TravelMatch bygger vi verdier og en effektiv møteplass for våre internasjonale utstillere. TravelMatch vil by på effektive og forhåndsavtalte møter med norske profesjonelle kjøpere. Et sterkt samarbeid mellom de profesjonelle og internasjonale bransjeorganisasjonene her i Norge, har vært svært viktig. Dette vil også sikre møteplassen TravelMatch og at den gir relevant og optimal gevinst for alle deltakere, sier Torill Engelberg, Prosjektleder Reiseliv 2012 (bildet).

 - For de nasjonale turistkontorene er en slik arena viktig, ikke minst med tanke på deres lokale samarbeidspartnere, i form av incomingagenter, hotellkjeder, flyselskaper etc.. At TravelMatch kombineres med faglige innlegg og aktiv nettverksbygging, er også positivt, understreker Arne Sundt- Bjerck i ANTOR Norge.

 - Selv om turistindustrien har flyttet en del av sine møteplasser til digitale arenaer, og selv om de enkelte aktører hver for seg utforsker både destinasjoner og samarbeidspartnere, ser vi at behovet for personlige møter mellom representanter som både har dybdekunnskap og beslutningsmyndighet i en B2B-setting, står sterkt. Ved å skille denne kommersielle møteplassen fra den tradisjonelle Reiselivsmessen, vil man lettere kunne tilfredsstille både kjøpers og selgers behov, og bruke tiden rasjonelt uten forstyrrende elementer, understreker direktør i HSH Reise (Utland) Rolf Forsdahl.

Annonse
Annonse
Annonse