Annonse

Tromsø med daglig rombelegg som ifjor

Tromsø-hotellene er nå kommet  over fjorårsnivåene for daglig rombelegg. Etter en forferdelig vår for hotelldriverne, har man endelig tangert og så vidt passert de nivåene for rombelegg man så i fjor. Det viser ferske tall fra Benchmarking Alliance.

Tykk linje viser dag for dag rombelegg* iTromsøi dagene fra coronanedstengingen og til og med 25./7. Tynn linje viser tilsvarende dager i fjor. Den 23./4-20 er markert. På denne dagen var rombelegget 8,5 %, mens det på tilsvarende dag året før var 77,3 %. Dessverre ganske betegnende for hverdagen man opplevde i vår, både i Tromsø og andre storbyer.

Det er etterhvert en god del norske storbyer som har passert fjorårsnivåer på rombelegg slik altså Tromsø gjorde 22. juli. Stavanger (7. juli) og Trondheim (2.juli) er blant disse. Vinneren blant storbyene i sommer er Kristiansand, som hittil i måneden har oppnådd utrolige 95 %. Blant byene som gjør det bedre enn på samme tid i fjor, finner vi Trondheim og Stavanger, mens Oslo og Bergen hittil i juli ligger langt bak fjorårets gjennomsnitt.   

Hittil i år ligger Tromsø-hotellene samlet, tross et sterkt 1. kvartal, hele 39 % bak det rombelegget man hadde hittil på samme tid i fjor. Oslo og Bergen er også her blant byene som er verre stilt.

Wiederstrøm Hotel Consulting representerer Benchmarking Alliance i Norge.

Annonse
Annonse
Annonse