Annonse
Kristin Krohn Devold, adm. dir. NHO Reiseliv. Foto: Morten Brun

Tror nye permitteringsregler vil hindre tusenvis av unødige oppsigelser

Regjeringen har varslet at permitteringsperioden vil bli utvidet, fra 26 til 52 uker.

- Dette er veldig positivt og kommer til å spare mange arbeidsplasser. Vi har jobbet knallhardt med dette siden i vår, og vi er glade for at regjeringen har forstått alvoret i situasjonen. Dette betyr at mange bedrifter nå slipper å si opp ansatte unødig og kan beholde kompetent arbeidskraft gjennom krisen, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. 

Devold understreker at et krav som er like viktig nå er at bedriftene får forlenget kompensasjon. Fortsatt er svært mange bedrifter innen reiselivet rammet av strenge restriksjoner, som fører til store tap i omsetning. Hun trekker særlig særlig frem utelivsektoren og konferansehotellene, som har massiv inntjeningsvikt.
Ingen næring er rammet hardere enn reiselivet. Utelivssektoren er eksempelvis hardt rammet av innføring av skjenkestopp kl 24.00, og konferansehotellene går en mørk høst i møte. Vi bestrider ikke smitteverntiltakene, men gjestene som nå uteblir gjør det jo som en direkte årsak av myndighetenes tiltak og råd. Derfor haster det nå med å videreføre spesifikke kompenserende tiltak for reiselivet ut året, slik at bedriftene kan klare å betale faste kostnader. NHO Reiseliv mener kompensasjonsgraden for reiselivsnæringen må opp til 80% og videreføres ut året. Organisasjonen krever også at den lave momssatsen på 6 prosent må forlenges ut 2021. Videre krever NHO Reiseliv en harmonisering av serveringsmoms (25 prosent) og matmoms til 15 prosent.

Annonse
Annonse
Annonse