Annonse
- Når staten innfører så inngripende tiltak over natten, må også staten ta en større del av kostnadene, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.  

Uforutsette kostnader veltes igjen over på reiselivsbedriftene

Store deler av Norge er nok en gang stengt ned. Reiselivet generelt, og spesielt serverings- og overnattingsbransjen, rammes spesielt hardt. I lys av de nye, nasjonale og inngripende smitteverntiltakene, mener NHO Reiseliv at regjeringen umiddelbart må følge opp med å forbedre og forlenge kompensasjonsordningen, dekke arbeidsgivers lønnspliktperiode og forlenge permitteringsperioden.

- Vi har forståelse for behovet for smitteverntiltak, men konsekvensen er at uforutsette kostnader igjen veltes over på reiselivsbedriftene. Når staten innfører så inngripende tiltak over natten, må også staten ta en større del av kostnadene, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.  

Reiselivsdirektøren sier at de nye tiltakene vil treffe hele reiselivet, men spesielt en allerede hardt-rammet serverings- og overnattingsbransje. Hun påpeker at skjenkestopp i praksis betyr nedstengning for veldig mange bedrifter.  

– Primært bør det utarbeides en lovendring som reduserer arbeidsgivers lønnspliktperiode fra ti til to dager, i slike tilfeller. Det er urimelig at bedrifter som må permittere etter myndighetenes tiltak, blir sittende igjen med så store lønnskostnader. Men dette vil ta tid, og derfor vil en raskere løsning være å regne arbeidsgivers lønnspliktperiode som en fast kostnad og dermed innlemme den i kompensasjonsordningen, sier Krohn Devold.

Krever
strakstiltak

NHO Reiseliv mener at regjeringen må innføre strakstiltak for å hjelpe bransjen:

1. Annonsere at kompensasjonsordningen vil forlenges så lenge reiselivet rammes av smitteverntiltak, og i hvert fall frem til sommeren.

2. Kompensasjonsordningen må forbedres med å heve kompensasjonsnivået for de kommende månedene. Ordningen bør omfatte flere kostnader, som for eksempel råvarer/lagervarer og kostnader knyttet til smitteverntiltak. I tillegg må levedyktige bedrifter som har falt utenfor ordningen blir kompensert.

3.Arbeidsgivers lønnspliktperiode må reduseres fra ti til to dager. Man bør dessuten fjerne de fem lønnspliktdagene i lønnspliktperiode to.

4.Permitteringsperioden må forlenges utover 52 uker, i alle fall frem til sommeren.

5. Lønnstilskuddsordningen må forbedres.

Annonse
Annonse
Annonse