Annonse

Kompensasjonsordninger må videreføres, så lenge myndighetene legger begrensninger på driften

Det siste vel halve året har innbyggere og næringsdrivende i Norge, og de fleste andre land, opplevd inngrep og restriksjoner i dagliglivet, som vi ikke tidligere har sett i fredstid. Norsk reisebransje har stilt lojalt opp, selv om dette er en av bransjene som er desidert hardest rammet, både økonomisk og driftsmessig. Mange andre i samfunnet har hatt en sikker jobb og inntekt, enkelte er tilogmed kommet bedre ut. Til tross for at noen av myndighetenes smittevernkrav er blitt oppfattet som urimelig harde, f.eks. når det gjelder størrelse på møter og skjenkestopp ved midnatt, har bransjen fulgt restriksjonene nærmest til punkt og prikke. Hos oss er dette en selvfølge, men i mange land har ansatte i serveringsnæringen gått ut i gatene for å protestere imot myndighetenes inngrep. For eksempel beordret  Frankrikes president Macron stengning av barer og restauranter i Marseilles i 14 dager. Det førte til at hundrevis av restauranteiere og ansatte gikk ut i gatene og protesterte.

Regjeringen foreslo å øke momsen på overnatting, transport etc. igjen, fra 6 til 12 prosent fra 1.november. Nå gir Fremskrittspartiet regjeringen flertall for diverse coronarelaterte tiltak, mot at innføringen av bl.a. momsøkningen og flypassasjeravgiften utsettes til nyttår.

En rekke andre land har vedtatt forlengelse av kutt i mva for reisebransjen, f.eks. har den britiske regjering kuttet mva på overnatting og servering fra 20% til 5%, med virkning helt frem til 31.mars 2021.

Resten av høsten og vinteren vil bli en stor utfordring for svært mange reiselivsbedrifter, ordrebøkene er slunkne og konkursfrykten stor. Ifølge Næringslivets økonomibarometer er markedssituasjonen for NHO Reiselivs medlemmer betraktelig dårligere enn for gjennomsnittet blant NHOs medlemsbedrifter. De økonomiske og sosiale skadevirkningene for samfunnet, på grunn av konsekvensene av smitteverntiltakene, er enorme. Man må kunne stille spørsmål ved om denne selvskadingen er helt nødvendig, mange mener vi nå må lære oss å leve med coronaviruset, istedenfor å prøve å utrydde det.

Når reiselivet stiller så massivt opp for felles smitteverntiltak, må man også kunne kreve at myndighetene stiller opp fullt og helt bak bransjen. Ulike offentlige kompensasjonsordninger må derfor bli videreført så lenge myndighetenes smittevernkrav hindrer hoteller, serveringssteder og ulike reisebransjebedrifter å drive som normalt.

Hans Kristiansen (redaktør)

Annonse
Annonse
Annonse