Annonse

Verdens største plug-in hybridskip klart for ruten sandefjord - strømstad til sommeren

Color Line og Ulstein Verft har offisielt markert startskuddet for utrustingen av verdens største plug-in hybridskip, Color Hybrid, som skal trafikkere ruten Sandefjord - Strømstad. 300 verftsarbeidere er igang ombord, og i desember blir det flere. Color Line har investert over NOK 1,2 milliarder i skipet, stålskroget er bygget i Polen. Byggingen gir ringvirkninger i form av nye arbeidsplasser, økt verdiskaping, samt at det gir teknologiske «spillovers» på andre deler av den maritime klyngen i Norge. Total sysselsettingseffekt er beregnet til ca 950 årsverk.

Siden etableringen av Color Line 1990 har selskapet styrket sin konkurranseevne, de senere årene gjennom investeringer på over ni milliarder kroner i en moderne, kostnadseffektiv og miljøtilpasset flåte.
– Når Color Line velger Ulstein Verft til byggingen av Color Hybrid, gir det store ringvirkninger for underleverandører og samarbeidspartnere regionalt og nasjonalt. Bare på Ulstein Verft vil 400-500 personer være involverte i dette prosjektet. Hver arbeidsplass i verftsindustrien generer 5-6 arbeidsplasser i privat og offentlig sektor, noe som igjen skaper grunnlaget for en levedyktig region, og ikke minst gir betydelige skatteinntekter for stat og kommuner, understreket konsernsjef Gunvor Ulstein i Ulstein Group.

Når skipet blir levert til Color Line neste sommer vil ca 70% av de viktigste leverandørene komme fra den maritime klyngen i Norge. Hovedmotorer, propeller, navigasjon, gir, batteri, tavler og elektronikk er noen av delene som blir produsert i Norge.

Color Hybrid vil ha kapasitet på 2000 passasjerer og ha en besetning på rundt 100 personer. Det blir plass til 500 biler. Skipet får en lengde på 160 meter og blir 27,1 meter bredt. Skipet bygges til Norsk Ordinært Skipsregister, skal føre norsk flagg og ha norsk besetning. Color Line er det eneste norske rederiet i den internasjonale passasjer- og skipstrafikken til og fra Norge, med skip i norsk register, med norsk hovedkontor og med norsk eierskap.

Annonse
Annonse
Annonse